Referencer


Hvordan tænker jeg?
Jeg har startet en bevægelse, der skal styrke legen og kreativiteten i Danmark, fordi leg og kreativitet er opbyggende for individer og samfund. Det er i legen, vi lærer, hvem vi er, og hvad vi kan. Leg er lyst, innovation og udvikling; derfor er legen på én gang det danske samfunds råstof og det enkelte menneskes adgang til livslyst og -glæde. Legen er ikke forbeholdt barndommen. Den er ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem.


 

Hvad har jeg erfaring med?
 

Entreprenør 

 • Jeg har gennem de seneste 10 år stiftet og ledet kreativitetshuset Legeskab, hvis største mål er at gøre Danmark til en legende nation.
 • Jeg har etableret Videnshuset på Legeskab.dk, der indeholder artikler om legens værdier belyst gennem interviews med adskillige eksperter i leg.
 • Jeg har etableret det Det Kreative Hus i Mårslet ved Aarhus, der hylder det legende menneske og belyser leg fra forskellige vinkler med en foredragsrække af musikere, kunstnere og fortællere.

 

Inspirator

 • Jeg inspirerer politikere og har været inviteret på Christiansborg flere gange.
 • Jeg holder foredrag om legens værdier gennem hele livet.
 • Jeg afholder pædagogiske dage på dagsinstitutioner og workshops, hvor jeg rådgiver pædagoger om legens værdier.
 • Jeg holder foredrag om legens værdier til forældremøder
 • Jeg har været inspirator på lokalcenterkonceptet, der blev afholdt som en visionsdag i Aarhus Kommune
 • Jeg har været oplægsholder og inspirator til formidling af legens værdier og generationsbrobygning for politikere og erhvervslivet ved Aarhus Kommunes konference om medborgerskab
 • Jeg formidler legens værdier gennem nyhedsbreve, facebook og blogs og har været gæsteblogger på minmave.dk

 

Ekspert

 • Jeg har fungeret som konsulent for Billund Kommune v. By i Børnehøjde
 • Jeg arbejder som konsulent og rådgiver virksomheder omkring anvendelse af leg i organisationer
 • Jeg er anvendt legeekspert i landsdækkende og lokale medier, bl.a. DR P4, Smutvejen, JP, Lokalaviserne i Aarhus, har bidraget med en kronik i Børsen
 • Jeg sidder i dommerkomiteen til uddeling af Legeprisen for Leika
 • Jeg sidder i bestyrelsen for Dansk Legeplads Selskab

Brobygger

 • Jeg samarbejder med Aalborg Universitet om belysning af problemstillingen ”Legens som bindeled mellem generationer”
 • Jeg inspirerer plejehjem til at gentænke alderdommen og sår legende ideer, der kan folde legen ud gennem hele livet.
 • Jeg udtænker legende ideer og projekter til byrummet (fx Generationsbænken, der er en åben invitation til byens borgere om at mødes på tværs af alder og livssituation for at dele livserfaringer og fortællinger til gensidig inspiration).
 • Jeg har været idémager og legeskaber i et projekt om at samle borgerne i en splittet by. Legen blev anvendt som fællesskaber og bindeled i byen for alle aldersgrupper. Plejehjemmets udeareal blev samlingspunktet for byen.

 

Arrangør

 • Jeg afholder innovationsforløb på skoler
 • Jeg har etableret leg på pladser for besøgende til følgende arrangementer: Horsens Børneteaterfestival, Børnekulturhuset i Aarhus, Skanderborg Festival, Muskelsvindfonden - Åh abe og Cirkus Summarum.

 

Hvad tror jeg på?

 • Vi skal tage legen alvorligt. Den er ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem. Legen er et udviklingsrum, der lærer os at finde vej, og den er alle menneskers grundlag for at orientere sig. Du er velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan få legen til at vokse i virksomheder, hjem, institutioner og foreninger.