Når legen stopper, går vi i stå

Leg er ikke en forberedelse til læring, mener forkæmper for børns rettigheder, Per Schultz Jørgensen. I hans optik er legen en uundværlig del af menneskets udviklingspotentiale. Hvis legen blot indrettes som et middel til at gøre os klogere, reducerer vi derfor dens værdi.

Så længe vi leger, udvikler vi os. Når legen stopper, går vi i stå. Så enkelt udtrykker Per Schultz Jørgensen værdien ved leg. Den tidligere formand for Børnerådet er optaget af børns fundamentale ret til udvikling og mener, at denne ret især sikres gennem legen. Men det skal være børnenes leg, ikke de voksnes. ”I vores voksne liv gør vi alting til en viljeshandling. Men vi mister lysten, glæden og troen på, at vi kan, hvis leg, kærlighed og kreativitet bliver strategisk, taktisk eller rationelt,” fortæller han. At styrke legen handler derfor netop om at undlade at styre, måle, vurdere og planlægge.

Hvorfor er legen så vigtig?

Leg er al udviklings moder. Derfor kan vi ikke overvurdere dens potentiale. Den er central for alt det, der hører et godt liv til. Gennem legen kan vi udvikle os, afprøve grænser, eksperimentere med os selv og nå frem til alle hjørner af et menneskes evner, muligheder og forudsætninger.”

Ifølge Per Schultz Jørgensen findes der derfor ikke noget højere mål for vores børn end at skabe rum for leg. ”Leg er øjeblikke af total hengivelse – en sjælden kombination af indre glæde og ydre tumlen rundt. Alle børn rammes af leg, fordi de ikke kan lade være. Legens indre drivkraft er skabt af viljen til udvikling. En åbenhed for det at kunne udvikle sig som menneske.”

Hvordan mener du, at barnets leg og kreativitet kan styrkes?

Her skal vi være på vagt! Legen fremmes ikke ved, at vi træner den. Den skal udvikles af sig selv. Vi fødes ufærdige, og vores potentialer skal udfoldes. Det sker bedst i legen, hvor børnene selv finder deres vej frem. Når vi fokuserer direkte på at udvikle den, bliver den en adfærd, og så trækker vi nerven ud af den. Det gælder både for legen, kærligheden og seksualiteten. Det menneskelige potentiale skal have lov at udfolde sig frit, så det ikke bliver en ydre positur, men et indre drive. Vi voksne kan heller ikke træne kreativitet, for så bliver det spontane og grænseoverskridende til noget planlagt. Vi kan indstille os på kreativitet ved at slappe af og være udhvilet – men derudover er kreativiteten noget, vi bliver ramt af. Præcis som børnene bliver det.” 

Børn har brug for plads, tid, tryghed og frihed fra voksenindblanding, hvis legen skal blomstre, mener Per Schultz Jørgensen. Der ligger en stor tryghed i ikke at føle sig overvåget og en frihed i fraværet af mål. Målstyrethed er legen inderligt imod. Derfor skal vi give børnene lov at udfolde sig i fred. Når vi bedømmer, kommenterer eller roser dem, vendes opmærksomheden mod præstationen, og legen reduceres til en ydre adfærd. Vi skal lade børnene være eller selv lege med. For når vi voksne udfolder vores egen kreativitet, viser vi børnene retninger og muligheder.

Legeskab, maj 2010