Nyt liv til de ældres haveMenneskelig kontakt er afgørende for livskvalitet livet igennem. Men der er nogle åbenlyse muligheder, som vi ofte overser – båndet mellem børn og ældre. Hvis vi lader børn og ældre mødes i leg, kan vi styrke begge gruppers sundhed, trivsel, latter, glæde, varme, fællesskab og livsmod. To ting står nemlig fast: Vi bliver aldrig for gamle til at lege, og børn og gamle beriger hinanden.

Jeg blev i 2013 inviteret til at nytænke et udeområdet ved et plejehjem i Aarhus med legen som omdrejningspunkt. Her ønskede man at skabe et uderum, hvor beboerne på Lokalcenteret og lokalbefolkningen i byen kunne mødes. Legen blev brugt som inviterende samlingspunkt for alle generationer.

Mit bidrag sætter fokus på, hvordan man kan plante legen i udeområdet til fælles gavn og glæde. Oplægget sprudler af konkrete ideer, der kan få fællesskaber på tværs af alder i byen til at spire og gro. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om mine tanker om legen som bindeled mellem generationer.