De grænseoverskridende børn

Undervisning er ikke en krukke, der skal fyldes, det er en ild, der skal tændes, fortæller børnekulturbannerfører Niels Møller. Ifølge ham har alle børn en Christopher Columbus i maven og en trang til at vide, hvordan verden hænger sammen. Der bor en uvurderlig fremdrift i denne indre opdagelsesrejsende, og det er vores voksne pligt at give børn et hav, de kan sejle på.

På allerførste side i Niels Møllers inspirationsbog om børnekultur og dannelse ”Æ bæ bu. Det er sjovt at være lille” citerer han kunstneren Asger Jorn. ”Hvis ikke man skal gå til yderligheder, hvorfor så overhovedet gå?” står der. Og denne opfordring til at være grænseoverskridende er Niels Møllers gave til børn og voksne. For ham handler børneopdragelse om at vise børn, hvordan man udfordrer og overskrider sine egne grænser. Derfor er kunsten et vigtigt redskab i børns opvækst. ”Kunsten rækker ud over os,” fortæller han. ”Den lærer os at klare os i en verden, der hele tiden kræver noget nyt."

Det er ikke Niels Møllers mål at gøre børn til dygtige kunstnere, men til dygtige mennesker. ”Vi skal udfordre børn med kunst og musik, fordi det gør dem livsduelige”, forklarer han og beskriver, hvordan børn rustes til fremtidens udfordringer, når vi fylder deres rygsæk med leg, undren, nysgerrighed, oplevelser og længsel efter det store åbne hav. Det sidste er en henvisning til endnu et af de vise citater, der gennem tiden har formet Niels Møllers syn på verden, og som han gavmildt sender videre i sin bog. Dette citat er tillagt faren til Den lille Prins, Antoine de Saint-Exupéry:

 

Hvis du vil bygge et skib,
skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer.
Du skal heller ikke uddele opgaver eller delegere arbejdet.
Du skal vække deres længsel efter det store åbne hav. 

”Ifølge Niels Møller egner kunsten sig fantastisk til at kalde på netop denne længsel. For kunsten starter samtaler, stiller spørgsmål og kalder på vores undren. Den åbner op i stedet for at lukke i, og det er en evne, som alle børn fortjener at have med sig. ”Kunst er beslægtet med ordet at kunne,” fortæller han, ”og så udfordrer kunsten kontinuerligt både børn og voksne.” I denne beskrivelse bliver det tydeligt, at kunsten også er nært beslægtet med legen.

Hvorfor mener du, legen er vigtig for børn?

”Fordi legen rykker os fra et sted til et andet. Den udfordrer vores sanser og skaber nye erkendelser. Legen lærer os noget om livet. Om at agere og forholde os til verden omkring os. Vi bliver klogere på os selv og hinanden, når vi leger.”

Det er Niels Møllers projekt at ruste børn til fremtidens foranderlighed, og han bruger byggeklodser som et smukt billede på den evne, vi skal opøve hos dem. Første gang, vi bygger, bygger vi altid det, der er uden på kassen. Men herefter indgår klodserne frit i alle mulige andre lege. ”Den frihed skal vi overføre til andre aspekter af livet,” fortæller han, ”for vores børn får brug for fantasi, kreativitet og tankekraft. De skal kunne respektere forskellighed, håndtere overraskelser og forvente det uventede. De skal lære at navigere i mangfoldighed, for mangfoldighed rimer på mulighed."

Hvordan mener du, at barnets kreativitet kan styrkes?

”Ved at stimulere så mange forskellige sider af barnet som muligt. Vi skal åbne alle døre, udfordre alle sanser. Vi skal kaste mange bolde op og lære dem at jonglere med dem. Børn skal se, at udfordringer ikke vælter os, men løfter os, og vi skal berige dem med oplevelser, der kan nuancere deres forståelse af verden.” For det er når vi indskrænker os, trækker os tilbage og bliver snæversynede, at ting går galt, mener Niels Møller. Den bedste gave, vi kan give børn, er derfor flertydighed, mangfoldighed og improvisation. Et besøg på et kunstmuseum er det helt rigtige sted at starte." 

© Legeskab, juni 2009