Legen er vores vigtigste tankemåde

Leg og kreativitet er to sider af samme sag. Kreative mennesker leger med tanker, teorier og idéer. Når vi fortæller vores børn, at deres fantastiske tanker og påfund er barnlige og dermed forkerte, undertrykker vi deres evne til at være kreative. Og det er slemt. For kreativiteten er bærer af vores fremtid. Den viser vej til alt det, vi endnu ikke ved, og alle de idéer, vi endnu ikke har fået. Legen er derfor ikke en naiv og enfoldig aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem. Mød den legendariske hjerneforsker og neuropædagog Matti Bergström og hør, hvordan vi skaber plads til leg.

Legen er et udtryk for barnets naturlige adfærd. Men mange voksne tror fejlagtigt, at legen kun hører til der - i barndommen. Vi ser leg som hyggelig spild af tid; noget vi gerne udliciterer til børnehaven eller begrænser til børneværelset. Men den finske hjerneforsker Matti Bergström mener, at vi der begår en stor fejl. Legen, fantasien og kreativiteten er en af menneskets mest værdifulde ressourcer. Det, vi kalder leg hos børn, hedder kreativitet hos voksne. Og den kompetence er afgørende for vores fælles fremtid.

Matti Bergströms viden er forankret i 50 års intensive studier i den levende kreative hjerne. En livslang fascination, der har gjort den emeriterede læge og forsker i fysiologi og bioelektronik til en legende inden for pædagogik, psykologi og kreativitet. ”Alt hvad jeg ved, er sandt”, forklarer han med sin rolige stemme og henviser til sine forskningsresultater, der blandt meget andet har påvist, at menneskets hjerne rummer en hel familie. Mandehjernen, kvindehjernen og barnehjernen. Mandehjernen er logisk, kvindehjernen følelsesmæssig, og barnehjernen kreativ og virtuel. Det hele menneske har brug for dem alle tre. Derfor er barnehjernen ikke en, vi vokser fra. Den skal tværtimod virke og vokse hele livet. ”Leg og kreativitet hører til i barnehjernen. Og den del af hjernen skal vi træne og have kontakt med hele livet,” understreger han igen og igen.

Med al sin indsigt i barnehjernen er Matti Bergström bekymret for det, vores skolesystem gør ved børn. For mens informationslogikken fremmer indlæringen af viden, dræber den kreativiteten. Som led i sin forskning fulgte Matti Bergström i en lang periode skolebørn i undervisningssituationen. Og han bemærkede, at når et barn luftede sin kreativitet og sagde noget absurd, så lo hele klassen, og barnet blev irettesat. De vilde tanker og ideer blev leet ud eller tiet ihjel i et system, der mangler tid til at gå i dybden med diskussioner, der er på børnenes og ikke kun på bøgernes præmisser. Men Matti Bergström mener, at udvikling er vigtigere end læring, og at al pædagogik bør handle om at stimulere barnets muligheder.

Hvorfor mener du, legen er så vigtig?

Legen er vores vigtigste tankemåde, for viden og logik kan kun hjælpe os med at forstå vores nutid og fortid. Når det gælder fremtiden, kan kun legen og kreativiteten vise vej. Der findes ingen viden, der kan pege ind i den. Legen er afgørende for børn og voksne, fordi den er en forudsætning for kreativiteten.”  

Hvordan mener du, at barnets kreativitet kan styrkes?

Børn bør vokse op i et miljø præget af kreativt kaos, for det stimulerer alle hjernens områder,” mener Matti Bergström. Her får du nogle af hans gode råd til at stimulere hjemmets kreative kaos:  

Lyt til barnet.  Vi skal først og fremmest lytte til det, børn fortæller. Vi skal lytte og diskutere, når de bruger deres fantasi. Vi skal opmuntre deres nysgerrighed og opdagelsesevne og stimulere deres entusiasme. Vi skal vise dem, at vi tager dem og deres fantasi alvorligt. Vi kan ikke undervise dem i kreativitet, men vi kan lade dem være kreative og skabe plads til at fabulere, fantasere og kritisere.” 

Brug kunsten! "Barnehjernen vokser og arbejder, når vi laver kunst,” fortæller Matti Bergström. Den russiske maler Wassily Kandinsky sagde, at han lyttede til sit dybeste indre, når han skabte sin kunst, og Matti Bergström er sikker på, at det var barnehjernen, Kandinsky refererede til, for kunsten er afgørende for kontakten med den kreative hjerne. Derfor mener Matti Bergström også, at børn skal tegne og male så meget som muligt. ”Børn er avancerede kunstnere”, fortæller han begejstret. ”De har en særlig koreografi, når de laver kunst. Derfor skal vi ikke vise dem hvordan, vi skal bare lade dem kreere helt spontant.”  

Udnyt computeren. Matti Bergström er en varm fortaler for, at børn bruger computere. Han forklarer børns begejstring for computeren med, at de får lov at vælge frit, når de sidder foran den. ”I skolen får de altid at vide, hvordan ting skal løses. Men foran skærmen får de lov at lege sig frem og følge deres intuition, og det skærper kreativiteten.”

Start fra toppen. Da Matti Bergströms søn var barn, fortalte han sin far, at han gerne ville nå toppen af et træ i haven, for derfra ville han kunne se hele verden. Men da faderen pædagogisk og tålmodigt viste ham, hvordan han skulle nå derop ved at klatre trin for trin, mistede drengen interessen og ville hellere have en is. Matti Bergströms værdifulde læring fra den dag er at starte fra toppen. At lade de store ting fylde mest. Vi skal dyrke fantasien med barnet og flyve til toppen, før vi lærer det at klatre. ”Fantasien er vores største rigdom. Vi skal nære den ved at kalde på den og lytte til den.”

Legeskab, oktober 2009