Slip musikken fri

Når små børn hører musik eller rytmer, begynder de spontant at synge, danse og eksperimentere med lyd. Og jo mere børn har leget, danset, spillet og bevæget sig i førskolealderen, jo bedre kan de mærke sig selv og deres omverden senere hen. Din vigtige voksne rolle er at gribe barnets bolde og spille med.

I Lotte Kærsås univers er leg og læring hinandens forudsætning. Børn udvikler sprog, begreber og motorik, når de synger, spiller, danser, digter og agerer. Derfor hører krop og musik sammen i børnenes legeunivers. Mange bevægelser udløser rytmiske lyde, ord og remser, som for eksempel når børnene hopper, hinker eller sjipper. På samme måde ledsages gyngeturen ofte af sang, for den frem- og tilbagesvingende rytme udløser leg med lyd- og sangeksperimenter.

Børn digter om det, de glæder sig til, det de er bange for eller kede af, eller det de lige nu får øje på. Når de leger, synger de om deres handlinger og oplevelser. De bruger fantasien og udtrykker deres følelser i syngesprog og talesang. Sprog og tankevirksomhed går side om side med deres rytmisk-musikalske udvikling. 

 
Hvorfor mener du, legen er vigtig for børn? 
Legen er nødvendig, fordi den er barnets vej til erkendelse af den verden, det lever i. Verden ville se anderledes ud, hvis vi voksne mødte børnene med respekt for det, de allerede kan, i stedet for at fokusere på det, de endnu ikke kan. Vi skal give dem tid og plads til den mangfoldige leg, hvor børnene udvikler en stædig fantasi; hvor de er aktive medskabere i stedet for passive tilskuere eller efterabere. 
  
Hvordan mener du, at børns kreativitet kan styrkes?
Ved at give børnene kvalitetstid. Hvis tv-skærmen bliver en pasningsfunktion, svækker vi den socialiseringsproces, der foregår mellem børn og voksne. Børnenes normer for handling og deres meningsdannelse overtages af det tekniske apparat, der kun evner envejskommunikation. Vi skal i stedet give børnene handlerum, hvor de kan synge, lege, danse og digte sammen med andre børn. Og hvor voksne med respekt for børnenes leg er med til at lede dem videre på deres egne betingelser. Den farlige løve eller lille tiger, der springer over, kravler under, ligger ned og ruller rundt, afspejler børnenes fantasi, ukuelige energi og bevægelsesglæde.  
 
Hvis vi skal bevare og udvikle børnenes musikglæde, skal vi møde de små børn der, hvor de er. Vi skal fx give dem musikinstrumenter, de kan håndtere.Trommer, lydkasser og marimbaer skal appellere til deres grovmotorik, og sange og lege skal være relevante og sangbare for små børn. De gode gamle børnesange vækker genkendelsens glæde hos de voksne og skaber dermed tryghed og nærvær blandt børnene. Det skal dog ikke afholde os fra også at synge nye sange, hvor tekst og melodi, fantasi, sprog, rytme og improvisation bygger videre på børnenes egen fantasi. Grib børnenes bolde i luften og leg med!

Legeskab, maj 2009