Om legen og kunsten at glemme sig selv

Lise Aarup er billedkunstner og menneskekender. Hendes malerier lyser af livsglæde og befolkes af figurer, der leger og danser. Mennesker i aktivitet og dynamisk bevægelse. Lise Aarup fokuserer på den legende fortælling i sin kunst, som hun mener har meget til fælles med legen. For både kunsten og legen er drevet af skabertrang og lysten til at eksperimentere. Hvad sker der, hvis jeg stiller træet her? Hvordan tegner man en hund? Hov - den ligner en kat! I det kreative rum forsvinder tid og sted, mens tanker testes og teorier forkastes.

 
Børn leger af lyst. Deres leg er drevet af en umiddelbar lyst til at afprøve roller og viden og udføre de ideer, der opstår. Kreativiteten udspringer af samme gnist, mener Lise Aarup. Det lystbetonede og eksperimenterende. Barnet og den kreative voksne lever med en latent risiko for at fejle, så legen pludselig går i stå. Men så leger vi da bare noget nyt! Drejer om på hælen og finder en anden vej eller en ny dør.
Når børn er inde i en god leg, er de ikke til at råbe op. Sådan er det også med Lise Aarups kreative processer. Som et barn glemmer hun tid, tørst og sult. Hun er et andet sted – uden for tid og sted. ”Jeg varmer lidt op, før jeg stiller mig foran staffeliet. Henter et glas vand, trykker mine farver ud. Så går jeg ind i processen, og tiden forsvinder. Gad vide, hvor den bliver af?”
 
De skønne og anerkendte malerier til trods, er Lise Aarup ikke skolet i malerkunsten. Som uddannet lærer underviste hun i mange år pædagoger i dansk og kommunikation, der også handler om fantasi, fortælling, sprog, leg og relationer mellem mennesker. Og det var her, midt i de kreative processer, at hun fik sans for det eksperimenterende og pludselig forstod, at det er processerne - ikke kun målene - der er interessante i livet. Og netop sådan, som et produkt af en altopslugende kreativ proces, fødes hendes værker. ”Jeg ville sikkert være gået anderledes målrettet til værks, hvis jeg var blevet uddannet i malerkunsten,” fortæller hun. ”Men jeg kan kun denne ene vej; eksperimentets vej.”
 
Når Lise Aarup går ind i sine kreative processer, kan hun næsten fysisk mærke, hvordan den intuitive, billedlige højre hjernehalvdel slås til og tillader hende at famle sig frem, penselstrøg for penselstrøg. I andre sammenhænge er det den logiske, verbale og kontrollerende venstre hjernehalvdel, der får overtaget.
 
Hvorfor mener du, at leg og kreativitet er vigtig gennem hele livet?
Fordi leg er lig med glæde. Kreativitet betyder at skabe, og længslen efter at skabe noget bor i alle mennesker. Det giver os glæde at skabe noget nyt i verden. Legen og kunsten er fuld af muligheder for at forløse denne skabertrang. Men leg er også fællesskab og frihed i tid og rum. Her kan du selv bestemme tempoet. Legen skaber et frirum, hvor vi ikke behøver at have alle de rationelle argumenter klar.
 
Hvilke værdier mener du, at legen og kreativiteten indeholder for børn og voksne?
Livsglæde, livsmening og utæmmet frihed.
 
Hvordan styrker du selv din kreativitet?
Jeg henter min kreative kraft i mødet mellem mennesker. De inspirerer mig hver eneste dag. Jeg maler stemninger mellem mennesker med et tvist af humor. Derfor er jeg nødt til at bevæge mig ud i verden og møde mennesker for at lade op. Jeg tager min cykel og leder efter mennesker; kigger og fornemmer de stemninger, de er i.
 
For nylig fik jeg en bestilling på et maleri til en dame, der fyldte 80. Hun havde ønsket sig et maleri og havde bedt sine gæster spare sammen til det. Hun vidste bare ikke, hvad motivet skulle være. Derfor tilbragte jeg en dag sammen med hende, hvor jeg betragtede hendes færden i verden. Da jeg kom hjem til mit lærred, anbragte jeg hende i centrum af billedet i sin fine lyserøde jakke, og så arbejdede jeg mig ud fra dette lysende centrum. Hun blev så glad. Og det er det, der driver mig. At trække følelser og stemninger ud af mennesker og gengive dem. At skildre vores ensheder og forskelligheder. De valg vi træffer og undlader at træffe i livet.
 
Vi lever i en tid, hvor uddannelse, udvikling og forandring kræves af både unge og gamle. Det er på mange måder fint, så længe vi ikke glemmer fantasien, forestillingsevnen og kreativiteten. For det er her, vi finder lysten, motivationen, glæden og legen.
 
Læs mere om Lise Aarup her: http://liseaarup.dk/

© Legeskab, september 2012