Legens værdier

Det er Legeskabs mission at skabe meget mere leg i børn og voksnes liv.

Vi bygger vores legebevægelse på disse værdier:

1) Leg er sundt for sjælen. Den nærer kreativiteten og rummeligheden, styrker fællesskabet, forandringsviljen og de sociale kompetencer. Leg og kreativitet bringer mennesker glæde, indlevelse og engagement, og den styrker vores selvværd og indre værdier.

2) Leg har ingen alder. Den er ikke en naiv aktivitet, vi bør vokse fra, men en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem.
 
3) I legen er alting muligt. Legen er en proces, og den er fritaget for at skulle nå frem til et udefra defineret mål. I vores resultatorienterede samfund er det disse kvaliteter ved legen, der kan sikre innovationskraften på sigt. I den gode leg forsvinder tid og sted, og nye verdener åbner sig. I legen bor en mulighed for at udfolde alle idéer og føde et væld af nye – denne idérigdom er legens drivkraft.

4) Legen matcher vores mulighedsmættede samfund. Den er foranderlig, fuld af muligheder og fri for grænser – de regler, der findes i en leg, kan ændres, udvikles eller opløses.


Du kan læse mere om Legeskab her


Legeskab ©