Børn skaber leg på plejehjem

Læs om elevatortårn og bagedag: Sådan skaber børn leg på plejehjem


Konkurrencer
: Tovtrækning - børn og ældre er sammen, hvis de ældre kan være med - ellers er de tilskuere. Løb med kørestole og rollatorer - børnene skubber de ældre i kørestolene. Stafet ( f.eks. ærtepose på hovedet eller i hånden). Der tages tid på alle løb. Tiderne lægges sammen og sendes som en stafet videre til en anden skole & plejehjem, som skal konkurrere på tiden.
 
Klassefest som afholdes på plejehjemmet – klasserne kommer over på plejehjemmet, spiser og overnatter i telte i haven.
 
Elevatortårn så de ældre kan komme op og se ud over byen. En lille cafe etableres i tårnet, tæpper og varmekanoner skal opstilles, så de ældre ikke fryser. Skilte opsættes i tårnet med de fugle, man kan se. Udsmykning af udkigstårnet med bl.a. papmache papegøjer. Legende områder etableres under tårnet, som de ældre kan kigge på.
 
Modeopvisning hvor børn og ældre får sat hår og går modeopvisning for hinanden.
 
Bagedag hvor børn og ældre bager sammen.
 
Sommerfest for børn og ældre med bål & snobrød og dans med eller for hinanden.
 
Spil: Banko, skak og udendørs bowlingbane med lette kugler.
 
Værksteder: Tegne, male, sy, stikke og sløjdværksteder for børn og ældre.
 
Legeplads for børn og ældre.
 
Dyr: Kaniner, hunde og geder på plejehjemmet.
 
Teater: Børnene laver teater for de ældre eller de ser film sammen, fx "Far til fire".
 
Computer på plejehjemmene.