Vi overskrider os selv i legen

Kan du tænke ud af boksen? Det kan hjælpe dig til at blive en mere kreativt og livsdueligt menneske, mener Lars Geer Hammershøj, der forsker i legen som dannelsesproces. Når børn og voksne leger, involverer vi os med en verden, der er større end den, vi kender. Og i den proces dannes vi som mennesker.

Lars Geer Hammershøj har i flere år forsket i legen som en kreativ dannelsesproces, hvor børn bryder med virkeligheden og skaber sig selv ved at overskride sig selv.

”I legen involverer vi os med en verden, der er større end den, vi kender. På den måde får vi nye erfaringer og danner os,” forklarer Lars Geer Hammershøj. ”Børn oplever, at de bliver en anden, når de leger. Her er man ikke længere lille Jens, men stjernekriger, racerkører eller far. Børnene skaber et fiktivt univers, som de deltager i ved at blive en anden. Verden vokser, og barnet vokser med.”

Denne evne til at overskride sig selv og blive en del af en større verden er vigtig gennem hele livet, fordi vi danner os selv og vores fællesskaber, fra vi fødes til vi dør. ”Vi danner os selv, hver gang vi træder ind i et nyt fællesskab. Når vi starter i børnehave, i skolen, til spejder, på universitet og når vi får et nyt job,” fortæller Lars Geer Hammershøj. ”Denne evne er vigtig for at trives som menneske og indgå i et samfund i hastig forandring.”

Hvilke værdier mener du, at legen og kreativiteten indeholder for både børn og voksne?

Når vi leger, udvikler vi hele tiden legen ved at skiftes til at komme med forskellige indspil til legen: ”Skal vi så ikke sige at…” siger børnene. Og på den måde bygger de legen og universet ved at den enes indfald inspirerer det andens næste indfald . Dette samspil med de andre skaber en intens følelse af fællesskab og socialitet, og det ser jeg som legens vigtigste værdier.

Børn leger for at lege, mens voksne leger og er kreative for at skabe noget. For at få en ny idé eller skabe et nyt udtryk. Hos voksne har den kreative proces ofte et mål, mens barnets leg er målet i sig selv. Men overskridelseskraften er den samme.

Musik er den aktivitet, hvor overskridelseskraften kommer stærkest til udtryk, mener Lars Geer Hammershøj. Musikken kan umiddelbart hensætte os i en stemning – derfor er den et utrolig kraftfuldt kreativt middel. Vi bruger musik i et væld af sociale sammenhænge. Når vi skal hygge os, feste eller indlede en fælles oplevelse. Under middagen, til morgensang eller andagt, for eksempel. Musikken skaber intense følelser af samvær og lader os opleve verden i samme stemning. Musikken fremmer overskridelseskraften og skaber forløsning. Når vi hører musik, tænker vi ikke længere på vores problemer og gøremål, men kommer et andet sted hen.

Hvorfor mener du, at legen er vigtig for både børn og voksne?

Legen er vigtigere end nogensinde i dag, fordi mængden af fællesskaber vokser. Før i tiden blev vi født ind i nogle faste sociale fællesskaber. I dag skal vi selv skabe dem hele livet igennem. Derfor er det vigtigt at holde dannelsesprocessen aktiv og træne evnen til at overskride sig selv.

Hos voksne kommer legen ofte til udtryk som humor og selskabelighed. Vi er fx kreative, når vi er i godt selskab. Her er den kreative proces humoren, og produktet er joken. Det er vigtigt, at joken rammer den fælles tone, og hvis det lykkes, belønnes man med latter og anerkendelse fra fællesskabet. For børn, der ikke er gode til at lege, og voksne, der ikke er gode til at indgå i selskabelighed, kan dette være tegn på at vedkommende ikke har det godt.

Hvorfor mener du, at legen er vigtig for både børn og voksne?

Jeg træner min kreativitet ved at forsøge at holde mig åben over for andre perspektiver. Jeg lytter til min intuition. Kreativitet er en sanselig proces. Derfor forsøger jeg at være åben over for stemninger og fornemmelser. Jeg lader mig lede af indfald, selvom jeg måske havde planlagt noget andet, og går med på og følger ideen hvor end den fører hen. Det er sådan, jeg får mine bedste ideer. Ved at være åben overfor, hvor tanken leder mig hen.

© Legeskab, august 2012