Leg er livskvalitet

Den danske kunstner Jeppe Hein er kendt for installationer, der skaber bevægelse mellem værk og menneske. Mens beskueren bliver en del af værket, bliver legen med lys, vand og spejle til tanker om identitet og fravær af grænser. For Jeppe Hein er leg lig med livskvalitet. Legeskab har spurgt den legesyge kunstner, hvordan han selv holder gang i legen.

Jeppe Heins kunst handler om at lege. Hans værker er ikke selvoptagede, de bliver til i dialogen med dem, der bruger og betragter dem. Som fx den spejlkugle, der hele tiden bevæger sig i ateliet i Berlin. Så snart kuglen flytter sig, starter dialogen med den. Kuglen rejser rundt i rummet og spejler det, den ser, og pludselig er det dig, der er værket, og kuglen, der er beskueren. Denne vekselvirkning mellem værk og menneske fascinerer Jeppe Hein. "Når vi spejler os, leger vi med oplevelsen af os selv og rummet.Værket bliver et middel, og dialogen med det er målet. Det er deltagelsen, der er vigtig.”

Måske derfor er Jeppe Hein også vild med springvand – vel at mærke springvand, som man kan gå ind i og have et legende forhold til. I Aalborg har han skabt en vandpavillon, hvor vægge af vand skyder op på nye steder hvert tiende sekund, så man aldrig kan være sikker på sin egen placering. Er du mon indeni eller udenfor?

Spejle og springvand har meget til fælles: De driller beskueren og omformulerer de rum, vi bevæger os i. Derfor kan man gå ind i Jeppe Heins springvand og udforske det sammen med de andre, der udforsker det. Den kunstinteresserede filosof kan stå og betragte vandet og tænke kunstfilosofiske tanker. Men hans oplevelse af værket ændres, så snart et barn løber gennem vandvæggen med svømmebriller og badevinger på. ”Barnet har en anden tilgang til kunst end den voksne,” fortæller Jeppe Hein. ”Børn har ikke lært begrænsninger endnu. De oplever til gengæld intuitivt den leg med begrænsninger, som vandsøjlerne sætter. Mine værker kommunikerer på den måde på mange niveauer og giver alle mennesker en oplevelse.”

Jeppe Hein har også skabt værker, der er målrettet børn. Han har bl.a. udviklet et bærbart spejlslot, der skaber et uendeligt imaginært rum, som barnets fantasi selv skal fylde ud. 

Hvorfor mener du, at leg og kreativitet er vigtig gennem hele livet?
"Blandt andet fordi vores børn spejler sig i os. Hvis du taler meget i telefon, så gør dine børn det også. Hvis du danser, synger og slår koldbøtter, gør dine børn det også. Legen lyser på værdierne i vores liv. På vigtigheden af at være sammen med vores børn.

Spejlene går igen i Jeppe Heins fortælling om forholdet mellem børn og voksne. ”Spejle kan twiste og vinkle vores virkelighed, så den vokser, men de kan også fiksere den. På den måde er spejle både fantastiske og forfærdelige. Jeg kan se, at mine døtre mimer min kone, præcis som jeg mimer min far. Denne spejlrefleks er på mange måder ude af vores kontrol – men vi kan også påkalde os den ved at producere glæde i os selv og dermed omkring os.”  

Hvilke værdier mener du, at legen og kreativiteten indeholder for børn og voksne?
”Leg er lig med livsglæde! Leg er livskvalitet og evne til at være til stede lige her, lige nu. Når vi leger, involverer vi følelserne. Vi har et stof i hjernen, der udløses, når vi har det sjovt. Når vi leger og fjoller, fylder vi kroppen med glædeshormoner.”  

Hvordan styrker du selv kreativiteten?
"Min åre til kreativitet er ro, yoga og tid alene. Til at tanke op og loade af. Det styrker jordforbindelsen og kontakten med mig selv og de nye ideer. Og så dyrker jeg spontaniteten med mine børn. Jeg er blevet meget bedre til at vælge dans, bål og latter til i mit liv.”

Foto: Ken Hermann

© Legeskab januar 2012