Det Kreative Hus

Det Kreative Hus er rammen om leg, kreativitet, kunst og musik. Det Kreative Hus er den fysiske del af Legeskab, hvis mål er at skabe meget mere leg for alle livet igennem. Vi ønsker at inspirere til øget fokus på legens, fantasiens og kreativitetens kvaliteter for børn og voksne. Derfor har vi etableret Det Kreative Hus i Legeskabs lokaler i Mårslet ved Århus. Vi inviterer løbende til workshops, udstillinger, musikalske oplevelser, foredrag og fortællinger, der vil motivere og inspirere til meget mere leg og kreativitet.