Logo, Legeskab, Unik og kreativ leg Unik og kreativ leg  
December 2013  
December 2013
 
 
Skaber du plads til leg?

Alle børn har ret til leg. Legen er så vigtig for vores børn, at den står nedfældet som en ret i FN’s børnekonvention. For det er i legen, børn lærer, hvem de er, og hvad de kan. Børn har ret til leg - men det er så let at glemme, når den politiske dagsorden er læring. Legen vokser og trives kun, hvis vi også gør os umage med at skabe de rigtige betingelser for den. 

Til konferencen "Børns ret til leg" mødte jeg for nylig en række interessante oplægsholdere, der hver især gav deres bud på, hvordan vi sikrer, at legen ikke drukner i læreplaner. Hvordan vi sammen kan skabe tid til at finde på og fastholde børnenes ret til leg. Konferencen lyste på, hvorfor leg er en vigtig rettighed både her og nu og i et livsperspektiv. Børneforskeren Erik Sigsgaard fortalte, at vi skal passe på børnenes munterhed. De lever for at lege, men vi afbryder dem alt for ofte. Tegneren Anders Morgenthaler fortalte, hvor nemt det er at overse et kreativt talent i læringens tidsalder. Sammen fik foredragsholderne os til at se på legen med æstetikkens, forskningens og livskunstens briller i et forsøg på at besvare spørgsmålet: Hvad skal der til for, at vi opfylder FN's børnekonvention? Du kan læse mere om konferencen her 

Pst! Dagsinstitutionerne har pasningsgaranti. Ville det ikke være bedre med legegaranti?

 
 
 
Læs med og indstil til Legeprisen her
Hvem leger sig til Legeprisen?

Jeg er blevet legedommer! For selvom der ikke findes faste formler for leg, findes der voksne, der kan få legen til at spire og gro. Dem er jeg gået på jagt efter sammen med legefirmaet LEIKA, der har stiftet en ambitiøs pris for at styrke legen blandt børn og unge i Danmark. Legeprisen uddeles til den, der på mest inspirerende vis har skabt gode rammer for børns leg og evne til fordybelse. Vinderen modtager 25.000,- kroner. Kender du en legeambassadør eller to med sans for børns behov for leg?

 

Læs med og indstil til Legeprisen her
 
Tanker og ideer fra en legeskaber
Hvem vil ikke gerne bo i en kommune, hvor det skal være sjovt at blive gammel?

Jeg har gennem længere tid sat fokus på legens værdier gennem hele livet og på legens potentiale som bindeled mellem generationer. Måske derfor er jeg netop blevet inviteret med i et spændende projekt, der har til formål at styrke glæden og humoren i en dansk kommunes plejecentre. Som legeskaber skal jeg bidrage med min erfaring i at skabe legende oplevelser, som vækker nysgerrighed og bygger bro mellem generationer. Omdrejningspunktet for indsatsen bliver plejecentrenes ude- og fællesarealer. 

Det første år skal konceptet udvikles på et af kommunens plejecentre. Når vi har skabt leg og latter her, inviteres kommunens øvrige plejecentre til fremvisning og inspiration. Målet er over tid at gøre alle kommunens plejecentre til legende Trivselscentre, som borgerne vil stå i kø for at bo på, når det bliver tid. 

Læs mere om mine øvrige projekter her:
 

Tanker og ideer fra en legeskaber
 
 
Sæbekassebiler og byggebrædder til alle
En legende bestyrelsespost

Det er mange forskellige indsatser, der over tid vil gøre Danmark til en legende nation. Derfor sidder jeg bl.a. i bestyrelsen for Dansk Legeplads Selskab, hvor jeg - i selskab med en legende tænker, Erik Sigsgaard - kæmper for at skabe bedre plads til leg i Danmark. Selskabet har inviteret arkitekter, legeforskere og byplanlæggere til sammen at skabe legende muligheder for børn, unge og voksne i Danmark. Dansk Legeplads Selskab udgiver medlemsblade med gode artikler om leg, og jeg har netop en artikel om legens værdier med i det næste blad. Du kan melde dig til her, hvis du har lyst til at læse med:
 

Sæbekassebiler og byggebrædder til alle
 
Hent mere inspiration her
Book en legeskaber og idémager

Legen er ikke forbeholdt barndommen. Den er en værdifuld ressource, vi bør vokse med og folde ud livet igennem. Har I brug for inspiration eller rådgivning om legens værdier og uendelige mulighedsrum, hjælper jeg gerne. Jeg har erfaringer med at få legen til at vokse blandt børn, voksne og gamle og giver gerne sparring og kreativ benzin til nye projekter, eller legende udfordringer der er gået i stå eller kørt fast.

Jeg har gennem tiden inspireret både offentlige og private virksomheder altid med udgangspunkt i legens værdier. Sammen med andre tænkende hatte har jeg knækket koncepter og udviklet produkter med legen som omdrejningspunkt. Spørg mig gerne, hvordan det fx lykkedes legen at samle en splittet by.


 

 
 

Hent mere inspiration her