Projekt med Aalborg Universitet

Legeskab deltager i efteråret 2013 i et spændende projekt sammen med studerende fra Aalborg Universitet.

Hvorfor leg?

Legen fremmer kreativitet og væredygtighed. Dens væsen er fordybelse og nyskabelse. Det flow, legen fører os ind i, fremmer glæde og legeskaber - legende fællesskaber på tværs af alder, køn, etnicitet og sociale klasser. Gennem disse legeskaber kan vi nedbryde samfundets fordomme og skel mellem forskellige aldersgrupper, for legen involverer og engagerer alle, der er med.

Tankerne bag projektet: 

Den overordnede motivation for problemstillingen er at mindske ensomheden og højne sammenhængskraften i landet. Legen er en fællesskaber og netop ønsket om et styrket fællesskab er essentiel. Herved undgår vi isolerede aldersinddelte grupper i samfundet, hvor kendskabsgraden til andre generationer kan øge trygheden. Endvidere er den sundhedsskabende faktor interessant – hvis vi lader flere generationer mødes i leg, kan vi styrke alle gruppers trivsel, sundhed og velvære; og herved højne livskvaliteten for både børn og ældre.

Opgavebeskrivelse:

Hvordan og i hvilke sammenhænge kan legen anvendes som bindeled mellem generationer?
Målet er at gentænke alderdommen og anvende legen som bindeled mellem generationer, hvor begge grupper inspirerer og inspireres i det legende fællesskab. Fokus ønskes primært lagt på børn og ældre.